● 29 procent konsumentów w Wielkiej Brytanii i USA twierdzi, że spożywałoby mięso z hodowli tkankowej

● 40 procent Amerykanów chętnie zrobiłoby  to

● 60 procent wegan chciałoby spróbować

Agencja PR Ingredient Communications zleciła firmie Surveygoo przeprowadzenie ankiety internetowej dla 1000 konsumentów w Wielkiej Brytanii i USA.

Respondentom powiedziano, że mięso z hodowli tkankowej jest prawdziwym mięsem wyhodowanym z komórek w laboratorium i niepochodzącym ze zwierząt. Następnie zapytano ich, czy byliby skłonni spożywać tego rodzaju mięso, gdyby było dostępne w sklepach i restauracjach. 29 procent stwierdziło, że tak, a 38 procent stwierdziło, że nie, pozostałe 33 procent nie wiedziało.

Wyniki badania pokazują, że amerykańscy respondenci (40 procent) częściej decydują się jeść mięso z laboratorium niż w Wielkiej Brytanii (18 procent). Wyniki sugerują, że pionierzy hodowli tkankowej w branży mięsnej powinni najpierw wybrać rynek amerykański.

Dość zaskakujące jest to, że wegańscy respondenci najprawdopodobniej spożywałby mięso hodowli tkankowej, a 60 procent twierdzi, że jest gotowe to zrobić. Liczba ta była niższa dla wegetarian (23 procent) i pescatarian (osób jedzących ryby, ale nie mięso) (21 procent). 28 procent osób jedzących mięso, (888 na 1000 ankietowanych jadło  konwencjonalne mięso) - stwierdziło, że jest gotowa spróbować mięsa z laboratorium.

Ingredient Communications, podsumowując badania stwierdziła, że ludzie lubią jeść mięso, ale często czują się winni w kwestiach takich jak dobrostan zwierząt i wpływ rolnictwa na środowisko. Jednak mimo to zaskoczeniem jest to, jak wielu respondentów wyraziło chęć jedzenia mięsa tkankowego.