Jak wynika z projektu budżetu, (obowiązującego od października 2021 r. do września 2022 r.) ma on zostać zwiększony o 3,8 mld dolarów, czyli o 16 proc. do 27,8 mld dolarów w porównaniu z analogicznym okresem w poprzednim roku.

Prezydent chce wydać więcej na pomoc żywnościową we własnym kraju. Pieniądze mają być również wykorzystywane do finansowania badań i szkoleń w rolnictwie. Ponadto zwiększony będzie budżet przeznaczony na zapobieganie pożarom lasów. Biden planuje też zapewnić biuru ds. bezpieczeństwa żywności (FSIS) 1,2 mld dolarów w nadchodzącym roku podatkowym.

Pozycja budżetowa przewidująca rozbudowę sieci szerokopasmowej na obszarach wiejskich ma zostać zwiększona o 65 mln dolarów.

Według amerykańskiego ministra rolnictwa Toma Vilsacka, nadszedł czas, aby odważnie stawić czoła głównym wyzwaniom stojącym przed branżą. Wiąże się to z przekształceniem krajowego systemu żywnościowego i otwarciem nowych rynków w kraju i za granicą. Ponadto należy również zapewnić obywatelom USA dostęp do zdrowej żywności.