W tym czasie pogłowie świń w Hiszpanii osiągnęło 29,2 mln świń w tym 2,4 mln macior wobec 27,4 mln i 1,9 mln macior w Niemczech.

Jednak w Niemczech ze względu na import żywych świń rzeźnych dokonuje się więcej ubojów. W 2016 r. w Niemczech dokonano ubojów 59,3 mln świń, a w Hiszpanii 47,7 mln sztuk.

Największe pogłowie świń w Hiszpanii występuje w Katalonii i Aragonii. Jest tam utrzymywana pogłowia tych zwierząt w Hiszpanii.

W Hiszpanii ma miejsce duża koncentracja produkcji świń. Już w 2010 r. połowa pogłowia macior była utrzymywana w 1000 gospodarstwach.