Tegoroczne prognozy zbiorów rzepaku zostały skorygowane w dół 0,34 mln ton wobec szacunków z czerwca br., które nie przewidywały suszy.

W rozpoczętym 1 lipca br. sezonie 2015/16 podaż rzepaku w UE28 powinna się zmniejszyć o 9 proc. z rekordowego poziomu 27,7 mln ton do 25,3 mln ton. Spadek produkcji wobec poprzedniego roku marketingowego dotyczy wszystkich większych producentów: Niemiec, Francji, Polski oraz Wielkiej Brytanii.

Po redukcji importu w poprzednim sezonie 2014/15, w obecnym zapowiada się większy o 8 proc. przywóz rzepaku z poza krajów członkowskich Unii, do 2,8 mln ton. Taki poziom importu oznacza wzrost o 210 tys. ton (wobec poprzedniego sezonu).

Przerób w poprzednim sezonie 2014/15 wzrósł z około 24 mln ton do rekordowego poziomu 25,1 mln ton, ale kolejny, bieżący sezon 2015/16 na skutek mniejszej podaży może przynieść 7 proc spadek przerobu do 23,5 mln ton, informuje FAMMU/FAPA za Oil Word.

Zapasy rzepaku w sezonie 2014/15 wzrosły z 0,78 mln ton na początku sezonu do średnio wysokiego poziomu 1,1 pod koniec czerwca tego roku. Bieżący sezon 2015/16 powinien przynieść 26 proc. spadek zapasów do poziomu około 0,8 mln ton.