Warto zauważyć, że w porównaniu z poprzednią dekadą tempo wzrostu produkcji wyraźnie wyhamuje. W najbliższym dziesięcioleciu będzie się ona zwiększać średniorocznie o 1,6 proc. wobec 3,5 proc. w ostatniej dekadzie. Spowolnienie produkcji będzie mieć związek z przewidywanym wyhamowaniem wzrostu konsumpcji mięsa, jak również z większym - niż jeszcze kilka lat temu - wykorzystaniem surowców wysokobiałkowych w paszach, zwłaszcza w niektórych krajach rozwijających się, np. w Chinach.

Największy wzrost zużycia w najbliższej dekadzie spodziewany jest w krajach rozwijających się, o 33 proc. do 237 mln t. Dużo wolniej będzie zwiększać się konsumpcja w krajach rozwiniętych, o 8 proc. do 118 mln t. W rezultacie udział krajów rozwijających się w światowym zużyciu śrut zwiększy się do 67 proc., a rozwiniętych zmniejszy do 33 proc. wobec odpowiednio 62 proc. i 38 proc. przeciętnie w latach 2012-2014.

Warto dodać, że wg ekspertów FAO i OECD, w krajach rozwiniętych, gdzie większość produkcji zwierzęcej prowadzona jest w oparciu o przemysłowe mieszanki paszowe, wzrost zużycia śrut będzie niższy niż wzrost produkcji zwierzęcej, dzięki postępującej poprawie wydajności. Z kolei w krajach rozwijających się, gdzie coraz większym zainteresowaniem cieszą się bardziej intensywne metody produkcji zwierzęcej i następuje stopniowe odchodzenie od produkcji przydomowej, zużycie śrut prawdopodobnie będzie zwiększało się szybciej niż produkcja zwierzęca.

Światowy handel śrutami będzie rozwijał się znacznie wolniej niż dotychczas. W najbliższej dekadzie ma rosnąć średniorocznie o 0,7 proc. wobec ok. 3,5 proc. w ostatnim dziesięcioleciu. Wyhamowanie wymiany handlowej będzie mieć związek z większym wykorzystaniem śrut w krajach gdzie są ich najwięksi producenci. Głównym eksporterem śrut na świecie pozostanie Argentyna. Zużycie śrut w tym kraju jest i pozostanie niewielkie w relacji do produkcji ze względu na duże znaczenie systemu wypasu bydła w chowie zwierząt. Innymi ważnymi eksporterami będą Stany Zjednoczone i Brazylia.

Największym importerem śrut na świecie pozostanie Unia Europejska, aczkolwiek ze względu na stosunkowo stabilny popyt i zwiększającą się podaż śrut na wewnętrznym rynku, import do Wspólnoty będzie wykazywał tendencje malejące.