Zespół monitoringu upraw MARS przedstawił prognozy plonowania zbóż dla Europy i w raporcie zakłada średnie plony pszenicy miękkiej na 5,96 t/ha, tj. o 4,8 proc. mniej względem zeszłorocznego wyniku. Średnie plonowanie jęczmienia ozimego prognozowane jest na 5,82 t/ha, czyli o 4,9 proc. poniżej plonów z ubiegłego roku.

Pomimo iż przewidywany jest spadek plonów dla obu gatunków zbóż względem roku ubiegłego to prognozowane plony i tak będą wyższe od średniej z ostatnich pięciu lat. W większości krajów uprawy są bowiem w dobrej kondycji czemu sprzyjała łagodna zima.

W tej chwili np. we Francji z uwagi na ciepłą pogodę już w pierwszym kwartale tego roku rozwój pszenicy ozimej jest przyspieszony o ok. 2 tygodnie. Raport wskazuje także straty mrozowe, te które dotknęły Polskę oceniane są na ok. 10 proc. ogółu i w największym stopniu wystąpiły w rejonie województwa kujawsko pomorskiego. Także oziminy na Ukrainie ucierpiały na skutek epizodów mrozu, które tak jak i w naszym kraju najdotkliwsze były w styczniu br.

Według doniesień ekspertów areał upraw zbóż ozimych na Ukrainie zmniejszył się o 30-40 proc. Powodem tego spadku są niesprzyjające, suche warunki pogodowe, które panowały ostatniej jesieni.

Z uwagi na zmniejszenie areałów upraw zbóż ozimych, w nadchodzącym sezonie w niektórych krajach spodziewane jest przesunięcie w kierunku gatunków zbóż jarych. Według prognoz Unia zbierze więcej kukurydzy, średnie plony tego gatunku są oceniane na 7,12 t/ha, tj. o 10,9 proc. więcej niż rok wcześniej.