Prognozy zbiorów rzepaku w UE w br. przewidują około 21,8 mln ton, co oznaczałoby 10,5 proc. spadek o 2,6 mln ton poniżej rekordowego poziomu z 2014 roku (24,4 mln ton). Byłoby to jednak około 0,22 mln ton więcej od prognoz sprzed miesiąca.

Po redukcji importu w poprzednim sezonie 2014/15, w obecnym zapowiada się nieznacznie mniejszy przywóz (-3 proc.) rzepaku z poza UE do 2,4 mln ton przy założeniu, że import z Ukrainy osiągnie 1,05 mln ton (- 17 proc.), a Australii 1,1 mln ton (+9 proc.). Taki poziom importu oznacza spadek o jedynie 70 tys. ton (wobec poprzedniego sezonu) m. in. dzięki zużywaniu zapasów.

Prognozy importu zostały zmniejszone za sprawą kurczenia się podaży na rynkach międzynarodowych. Przerób w poprzednim sezonie 2014/15 powinien wzrosnąć z około 24 mln ton do rekordowego poziomu 24,8 mln ton, ale kolejny, bieżący sezon 2015/16 może przynieść 6 proc. spadek przerobu do 23,4 mln ton informuje FAMMU/FAPA za Oil Word. Zapasy rzepaku w sezonie 2014/15 wzrosły z 0,77 mln ton (na początku sezonu) do średnio wysokiego poziomu 1,2 pod koniec czerwca 2015 roku. Bieżący sezon 2015/16 powinien przynieść 26 proc. spadek zapasów, ale do poziomu około 0,9 mln ton.