Pszenica miękka

Największe średnie plony pszenicy miękkiej na poziomie 10,06 ton/ha oczekiwane są w Irlandii, a najmniejsze rzędu 2,30 t/ha w Portugalii. Średnie plony w Polsce spodziewane są na poziomie 4,24 t/ha, wobec 4,57 t/ha w 2015 r., czyli 7,2 proc. mniej i 4,4 proc. mniej niż wynosi średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 6,07 t/ha.

Jęczmień ozimy

Najwyższe średnie plony – 9,40 t/ha spodziewane są w Irlandii a najniższe 1,04 t/ha na Cyprze. Średnie plony w Polsce mają być na poziomie 3.98 t/ha wobec 4,13 t/ha w 2015 r., czyli o 3,6 proc. mniej i 3,0 proc. mniej niż wynosi średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 5,94 t/ha.

Jęczmień jary

Największe średnie plony powinny rzędu 7,46 t/ha powinny być w Irlandii, a najmniejsze w Rumunii – 2,78 t/ha. W Polsce średnie plony powinny wynieść 3,48 t/ha wobec 3,30 t/ha w 2015 r., czyli o 5,3 proc. więcej i 0,5 proc. mniej od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 4,33 t/ha.

Pszenżyto

Najwyższe średnie plony - 6,42 t/ha powinny być w Niemczech, a najniższe 1,94 t/ha w Portugalii. Średnie plony w Polsce oczekiwane są na poziomie 3,38 t/ha, wobec 3,52 t/ha w 2015 r., czyli o 4,1 proc mniej i o 5,6 proc. mniej od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 4,20 t/ha.

Kukurydza na ziarno

Największe średnie plony rzędu 11,60 t/ha oczekiwane są w Holandii, a najniższe – 4.46 t/ha w Rumunii. W Polsce średnie plony mają wynieść 6,30 t/ha, wobec 4,71 t/ha w 2015 r., czyli o 33,8 proc. więcej i o 2,4 proc. mniej od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 7,35 t/ha.

Rzepak

Najwyższe średnie plony – 4,44 t/ha spodziewane są w Belgii, a najniższe 1,48 t/ha w Finlandii. Średnie plony w Polsce powinny wynieść 2,62 t/ha, wobec 3,00 t/ha w 2015 r., czyli o 12,6 proc. mniej i 7,4 proc. mniej niż średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 3,24 t/ha.

Buraki cukrowe

Największe średnie plony rzędu 95,64 t/ha oczekiwane są w Hiszpanii, a najniższe 36,56 t/ha w Finlandii. W Polsce średnie plony powinny wynieść 53,87 t/ha, wobec 52,00 t/ha w 2015 r., czyli o 3,6 proc. więcej i o 2,0 więcej niż średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 73,20 t/ha.

Ziemniaki

Najwyższe średnie plony 46,45 t/ha powinna osiągnąć Belgia, a najniższe 15,23 t/ha Bułgaria. Średnie plony spodziewane w Polsce to 22,11 t/ha, wobec 21,70 t/ha w 2015 r., czyli o 1,9 proc. więcej i o 0,7 proc. mniej niż średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 73,20 t/ha. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 33,16 t/ha.