Według Oil World, powierzchnia zasiewów soi w Ameryce Południowej pod zbiory w sezonie 2013/14 może osiągnąć rekordowo wysoki poziom i wynieść 56,2 mln ha, czyli o 3,3 mln ha więcej niż przed rokiem (o 6 proc.) i o 6,4 mln ha więcej od średniej z ostatnich 3 sezonów (13 proc.).

Wstępne prognozy zbiorów soi w tym regionie zakładają produkcję na poziomie ok. 160 mln t, tj. o ok. 15 mln t wyższą niż w sezonie poprzednim (10 proc.) i o 27,5 mln t wyższą od średniej z ostatnich 3 sezonów (o 21 proc.).

Tak jak w latach poprzednich, ok. 90 proc. zbiorów będzie pochodzić z Brazylii i Argentyny. Co ciekawe, w krajach tych zasiewy soi stanowić będą ok. 57-58 proc. łącznej powierzchni upraw zbóż i oleistych pod zbiory w sezonie 2013/14.

W Brazylii, która jest drugim największym producentem soi na świecie po Stanach Zjednoczonych (z 29-procentowym udziałem w światowych zbiorach w ostatnich 3 sezonach - dane USDA), areał zasiewów soi jest szacowany na poziomie 29,9 mln ha, tj. o 2,2 mln ha więcej niż przed rokiem (o 8 proc.). Oil World spodziewa się, że produkcja soi w bieżącym sezonie 2013/14 może tu wynieść 89 mln t wobec 81,6 mln t w sezonie ubiegłym.

W Argentynie, która jest trzecim największym producentem soi na świecie (z 18-procentowym udziałem w światowych zbiorach w ostatnich 3 sezonach), powierzchnia zasiewów soi jest szacowana na poziomie 20,5 mln ha, czyli o 0,9 mln ha więcej niż przed rokiem (o 5 proc.). Oil World wstępnie prognozuje, że zbiory soi wyniosą tu 55,5 mln t wobec 48,5 mln w sezonie poprzednim.

Sprawdź ceny kontraktów terminowych