Wzrost szacunków spowodowany jest przede wszystkim korektą prognozy zbiorów pszenicy w Kanadzie, gdzie mają być zbiory rzędu 29,3 mln ton, czyli o 1,8 proc. więcej niż szacowano w listopadzie.
Światowe zbiory kukurydzy w sezonie 2014/2015 prognozowane są obecnie na 991,6 mln ton, czyli o 1,3 mln ton więcej niż w listopadzie. Stało się tak mimo, że szacunek zbiorów w Argentynie zmniejszono o 1,0 mln ton do 22,0 mln ton. Zbiory kukurydzy w sezonie 2013/2014 wyniosły 989,3 mln ton.
Prognoza zbiorów soi w sezonie 2014/2015 prognozowana jest w grudniu na 312,8 mln ton, czyli o 0,7 proc. więcej niż w listopadzie i 27,5 mln ton więcej niż w sezonie 2013/2014.