Jak poinformował Vytenis Andriukaitis, komisarz zdrowia UE, KE zamierza tymczasowo przedłużyć zezwolenie na stosowanie środków ochrony roślin zawierających glifosat na 12 do 18 miesięcy.

Wniosek w tej sprawie ma być przedstawiony do głosowania przez przedstawicieli wszystkich państw członkowskich.

Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) po ukończeniu badań ma udzielić informacji o potencjalnych zagrożeniach związanych z glifosatem. W oparciu o tą informację KE chce podjąć decyzję o ewentualnym ponownym stałym zezwoleniu na stosowanie glifosatu.

Decyzja o rejestracji glifosatu ma zapaść do 30 czerwca br. Po tym terminie brak decyzji spowoduje automatyczne wygaśniecie zezwolenia.