Według danych Ministerstwa Rolnictwa w trzecim tygodniu grudnia (13-19.12) przeciętnie za kilogram żywca dostawcy otrzymywali w zakładach mięsnych 3,97 PLN. Była to najwyższa cena od końca września. Cena ta urosła przez trzy poprzednie tygodnie o 4,1 proc. Wcześniej, od połowy października do końca listopada, była w zasadzie stabilna, gdyż wahała się w wąskim przedziale 3,80-3,83 PLN/kg.

Niewątpliwie jednym z czynników, który sprzyjał wzrostowi cen trzody w ostatnich tygodniach, było dosyć silne osłabienie się złotego wobec euro notowane pod koniec listopada. W przeciągu kilku dni kurs EUR wobec PLN wzrósł z 3,93 do 4,07 i dopiero po dwóch tygodniach ponownie powrócił poniżej 4,00.

Ale w pierwszej połowie grudnia cena trzody wzrosła nieznacznie również w innych krajach UE. W ostatnich trzech tygodniach przeciętna cena unijna trzody wzrosła prawie o 2 proc. i osiągnęła poziom najwyższy od 10 tygodni.

Jeśli chodzi o perspektywy na najbliższe tygodnie, to wydaje się, że większe jest jednak prawdopodobieństwo spadków cen, pod warunkiem jednak, że złoty nie będzie się mocno osłabiał wobec euro, a euro wobec dolara. Pomiędzy połową grudnia a połową lutego ceny trzody na polskim rynku najczęściej spadają. W latach 2003-10 były tylko dwa przypadki, kiedy ceny w lutym były wyższe niż w grudniu. W pozostałych pięciu ceny spadały, a przeciętna obniżka wynosiła około 0,20 PLN/kg żywca. Ze względu na to, że cena ostatnio szybko rosła, obniżka w stosunku do obecnej ceny w granicach 0,15-0,25 PLN/kg wydaje się dosyć prawdopodobna.