Po czerech z rzędu sesjach wyznaczania przez pszenicę notowaną na giełdzie w Paryżu nowych szczytów notowań w obecnej fali wzrostowej wczoraj wystąpiła jednoprocentowa korekta. Podobny spadek ceny dotknął paryską kukurydzę.

Giełda w Chicago w czwartek nie pracowała (Święto Dziękczynienia). Brak inwestorów amerykańskich na rynku europejskim jak również brak notowań na największej na świecie giełdzie towarów rolnych w Chicago nie sprzyjał notowaniom na Matif. Dodatkowo negatywnie na ceny zbóż oddziaływał wczorajszy silny spadek notowań ropy (o 6-7 proc.) po decyzji OPEC o pozostawieniu wydobycia ropy na niezmienionym poziomie. Jak wiadomo znaczne ilości amerykańskiej kukurydzy  przerabiane są na bioetanol, tak więc dzisiejsze notowania na CBOT mogą być nieciekawe.

Pszenica Matif, kontrakt styczniowy- wczoraj notowania spadły o 0,96 proc. (180,50 euro/t- 755 zł/t).
Wykres 1

Notowania styczniowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Cena kontraktów marcowych obniżyła się o 0,96 proc.,  majowe potaniały o 0,81 proc. i kosztowały 181,00 i 183,00 euro/t.

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie nadal dominuje długoterminowy trend spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 3


Kukurydza Matif, kontrakt styczniowy- wczoraj cena spadła o 1,15 (151,00 euro/t- 631 zł/t).
Wykres 6

Notowania styczniowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Kontrakty marcowe potaniały o 0,96 proc., czerwcowe obniżyły się o 1,10 proc. i kosztowały 154,00 i 157,00 euro/t.

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie zdecydowanie króluje tren długoterminowy spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 8

Najbliższy techniczny opór, mogący powstrzymać wzrosty cen znajduje się na poziomem 215 euro.