Czwartkowe notowania zbóż na światowych giełdach zakończyły się w wzrostem cen. Pszenica na MATIF zbliżyła się na odległość zaledwie ćwierć euro do ponad rocznego szczytu notowań wyznaczonego 21 stycznia br., czyli odrobiła straty spowodowane falą spadkową wywołaną epidemią koronawirusa (w okresie od 21 stycznia br. do dołka 16 marca br. cena spadła o 11,6 proc.). W krótszym tygodniu notowań (w Wielki Piątek giełdy nie pracowały) potaniała jedynie kukurydza na MATIF o 0,5 proc.

Pszenica na MATIF w kontrakcie z dostawą w maju w czwartek podrożała o 0,4 proc. i kosztowała 198,0 euro/t (898 zł/t) i jest o 5,0 proc. droższa niż przed rokiem o tej porze. Przez ostatni tydzień notowania wzrosły o 3,7 proc. Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie czerwcowym w czwartek wzrosła o 0,2 proc. i wyniosła 164,75 euro/t (747 zł/t), a przez ostatni rok obniżyła się o 2,9 proc. W ujęciu tygodniowym notowania obniżyły się o 0,5 proc.

Pszenica na CBoT w kontrakcie majowym w czwartek podrożała o 1,5 proc. i kosztowała 204,48 USD/t. Natomiast w ujęciu r/r notowania wzrosły o 21,5 proc. Przez ostatni tydzień cena podniosła się o 1,3 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą w maju na giełdzie w Chicago wzrosła o 0,5 proc. i wyniosła 130,61 USD/t, a przez ostatni rok obniżyła się o 8,3 proc. Przez ostatni tydzień notowania wzrosły 0,3 proc.

W czwartek USDA (Amerykański departament ds. Rolnictwa) opublikował najnowszy miesięczny raport na temat m.in. światowego bilansu zbóż w bieżącym sezonie. Jeżeli chodzi o prognozy produkcji, przez miesiąc dokonano nieznacznych korekt wręcz symbolicznych. Natomiast zredukowano prognozowaną konsumpcję, co przełożyło się na wzrost przewidywanych zapasów na koniec obecnego sezonu. Podwyższono prognozę eksportu pszenicy z Unii Europejskiej z 32,0 do 33,5 mln t jednocześnie zmniejszono szacunki eksportu tego ziarna z Rosji z 35,0 do 33,5 mln t, co oznacza, że Unia i Rosja będą największymi światowymi eksporterami pszenicy w obecnym sezonie. Kolejne miejsca w światowym eksporcie zajmą: USA - 26,81 mln t i Ukraina - 20,5 mln t.

USDA przez ostatni miesiąc zmniejszyła prognozę globalnej produkcji pszenicy o symboliczne 0,03 mln t do 764,46 mln t. Jedyną ze „znaczniejszych” zmian jest zwiększenie szacunków zbiorów na Ukrainie o 0,17 mln t do 29,17 mln t. Wobec poprzedniego sezonu światowe zbiory pszenicy będą o 33,0 mln t wyższe (4,5 proc.). Zapasy na koniec obecnego sezonu- w wyniku prognozowanego mniejszego spożycia wzrosną z 287,14 mln t (przed miesiącem) do 292,78 mln t szacowanych obecnie.

Według USDA światowe zbiory kukurydzy w obecnym sezonie wyniosą 1113,02 mln t ( mniej o 1,02 mln t wobec poprzedniego raportu z marca). Przez miesiąc podniesiono szacunki produkcji w Unii Europejskiej o 1,63 mln t do 66,63 mln t i na Ukrainie o 0,09 mln t do 35,89 mln t. Wobec poprzedniego sezonu światowe zbiory kukurydzy będą o 10,63 mln t niższe (1,0 proc.). Zapasy na koniec obecnego sezonu w wyniku prognozowanego mniejszego spożycia wzrosną z 297,34 mln t (przed miesiącem) do 303,17 mln t szacowanych obecnie.

Pszenica MATIF, kontrakt majowy - cena wzrosła o 0,38 proc. (198,00 euro/t - 898 zł/t).
Wykres 1.


Notowania majowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt majowy- cena wzrosła o 1,50 proc. (204,48 USD/t - 854 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 5

Kukurydza MATIF, kontrakt czerwcowy - cena wzrosła o 0,15 proc. (164,75 euro/t - 747 zł/t).
Wykres 6


Notowania czerwcowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt majowy - cena wzrosła o 0,53 proc. (130,61 USD/t - 545 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 10