Na światowym rynku zbóż w ostatnich dniach występuje korekta spadkowa. Wyjątkiem in plus jest pszenica notowana na paryskiej giełdzie, której cena- po krótkiej korekcie na początku br. tygodnia- z impetem wystrzeliła w górę osiągając wczoraj najwyższą wartość od grudnia 2012 r. Wydaje się, że w tym przypadku duży wpływ na wzrost notowań ma wynik ostatniego (środa) przetargu na zakup pszenicy przez egipski GASC (w sumie 180 tys. ton z Ukrainy i Rumunii z dostawą w pierwszej połowie października br.).

Średnia cena FOB (sprzedający dostarcza pszenice do portu) wyniosła 296,65 USD/t- ok.1164 zł/t (wzrost o 35,16 USD/t od ostatniego przetargu 02 sierpnia br., to jest o 13,4 proc.). Średnia cena CIF (sprzedający odpowiada za dostarczenie pszenicy do portu, załadunek na statek i opłacenie frachtu) wyniosła 331,58 USD/t- ok. 1301 zł/t (wzrost o 37,84 USD/t od ostatniego przetargu 02 sierpnia br., to jest o 12,9 proc.).

Pszenica na MATIF w kontrakcie z dostawą we wrześniu wczoraj podrożała o 2,7 proc. i kosztowała 261,00 euro/t (1197 zł/t). Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie listopadowym (nowe zbiory) obniżyła się o 0,6 proc. i wyniosła 215,75 euro/t (989 zł/t), a przez ostatni rok wzrosła o 30,0 proc.

Pszenica na CBOT w kontrakcie wrześniowym potaniała o 1,3 proc. i kosztowała 267,31 USD/t. W ujęciu r/r notowania wzrosły o 42,1 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą we wrześniu na giełdzie w Chicago obniżyła się o 2,1 proc. i wyniosła 216,53 USD/t, a przez ostatni rok podniosła się o 69,2 proc.

Pszenica MATIF, kontrakt wrześniowy - cena wzrosła o 2,65 proc. (261,00 euro/t- 1197 zł/t).
Wykres 1.


Notowania wrześniowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt wrześniowy - cena spadła o 1,32 proc. (267,31 USD/t - 1049 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 5

Kukurydza MATIF, kontrakt listopadowy - cena spadła o 0,58 proc. (215,75 euro/t - 989 zł/t).
Wykres 6


Notowania listopadowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt wrześniowy- cena spadła o 2,09 proc. (216,53 USD/t - 849 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 10