To był kolejny bardzo dobry tydzień notowań pszenicy na paryskim parkiecie. Pszenica w kontrakcie z dostawą w grudniu w piątek podrożała na MATIF o 2,0 proc. do 276,00 euro/t (1262 zł/t), a w ujęciu r/r notowania wzrosły o 32,1 proc. Natomiast przez ostatni tydzień cena pszenicy podniosła się o 2,6 proc. i jest najwyższa od listopada 2012 r.

12 października br. USDA opublikował najnowszy miesięczny raport na temat m. in światowego bilansu zbóż. Globalne zbiory pszenicy w sezonie 2021/22 mają wynieść 775,87 mln t (spadek o 4,41 mln t w stosunku do prognozy sprzed miesiąca i wzrost o 1,13 mln t wobec sezonu 2020/21). Zapasy końcowe w obecnym sezonie prognozowane są na poziomie 277,18 mln t - o 4,2 mln t niższym niż szacowane na koniec poprzedniego sezonu (przez miesiąc obniżono prognozę aż o 6,04 mln t- różnica wynika tez z obniżenia zapasów początkowych).

Wśród najważniejszych światowych producentów i jednocześnie eksporterów pszenicy wzrost zbiorów (wobec poprzedniego sezonu) oczekiwany jest w Unii Europejskiej- o 13,41 mln t (w tym o 0,4 mln t przez ostatni miesiąc) do 139,40 mln t (o 10,6 proc.), w Wielkiej Brytanii- o 5,34 mln t do 15,0 mln t (o 55,3 proc.), na Ukrainie- o 7,58 mln t do 33,0 mln t (o 29,8 proc.) i w Argentynie- o 2,36 mln t do 20,0 mln t (o 13,3 proc.).

Spadek produkcji pszenicy prognozowany jest w Australii- o 1,5 mln t do 31,5 mln t (o 4,6 proc.), w Kanadzie- o 14,18 mln t (w tym o 2,0 mln t przez ostatni miesiąc) do 21,0 mln t (o 40,3 proc.), w Kazachstanie- o 2,26 mln t do 12,0 mln t (o 15,8 proc.), w USA- o 4,96 mln t do 44,79 mln t (o 10,0 proc.) i w Rosji- o 12,85 mln t do 72,5 mln t (o 15,1 proc.).

Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie listopadowym (obejmującym nowe zbiory) w piątek wzrosła o 2,0 proc. i wyniosła 245,75 euro/t (1124 zł/t), a przez ostatni rok podniosła się o 31,9 proc. W ciągu tygodnia notowania spadły o 1,7 proc.

Według październikowego raportu USDA światowe zbiory kukurydzy w obecnym sezonie wyniosą 1198,22 mln t (wzrost o 82,71 mln t wobec poprzedniego sezonu- o 7,4 proc.). Zapasy na koniec obecnego sezonu mają wzrosnąć o 11,75 mln t do 289,99 mln t. W USA prognozowany jest wzrost produkcji o 23,04 mln t do 381,49 mln t (o 6,4 proc.), w Brazylii wzrost ma wynieść 32,0 mln t do 118,0 mln t (o 37,2 proc.), na Ukrainie- 7,7 mln t do 38,0 mln t (o 28,7 proc.), w Unii Europejskiej- 1,03 mln t do 65,5 mln t (o 1,6 proc.) i w Argentynie- 3,0 mln t do 53,0 mln t (o 6,0 proc.).

Pszenica na CBoT w kontrakcie grudniowym w piątek podrożała o 1,3 proc. i kosztowała 269,69 USD/t. W ujęciu r/r notowania wzrosły o 18,7 proc. Przez ostatni tydzień cena nie zmieniła się. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą we grudniu na giełdzie w Chicago wzrosła o 1,7 proc. i wyniosła 206,98 USD/t, a przez ostatni rok podniosła się o 30,2 proc. Przez ostatni tydzień notowania obniżyły się o 0,9 proc.

Pszenica MATIF, kontrakt grudniowy - cena wzrosła o 2,03 proc. (276,00 euro/t - 1262 zł/t).
Wykres 1.


Notowania grudniowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt grudniowy - cena wzrosła o 1,28 proc. (269,69 USD/t - 1063 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 5

Kukurydza Matif, kontrakt listopadowy- cena wzrosła o 1,97 proc. (245,75 euro/t- 1124 zł/t).
Wykres 6


Notowania listopadowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt grudniowy - cena wzrosła o 1,74 proc. (206,98 USD/t - 816 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 10