Nadmierne deszcze – nomen omen nie tak dawno susza- były przyczyną wzrostu cen pszenicy za oceanem. Pogoda jednak płata figle. W Rosji z kolei „pachnie” suszą. Ciekawy czas i różnie może być z plonami. A giełdy to dyskontują. Paryska pszenica wczoraj była liderem rynków i jej cena znalazła się na poziomie najwyższym od miesiąca.

Pszenica Matif, kontrakt wrześniowy- cena wzrosła o 2,49 proc. (185,00 euro/t- 755 zł/t).
Wykres 1


Notowania wrześniowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie nadal dominuje długoterminowy trend spadkowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt lipcowy- cena wzrosła o 1,75 proc. (191,80 USD/t- 702 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 5

Kukurydza Matif, kontrakt czerwcowy- cena wzrosła o 0,32 proc. (154,50 euro/t- 631 zł/t).
Wykres 6


Notowania czerwcowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie zdecydowanie króluje tren długoterminowy spadkowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 8


Najbliższy techniczny opór, mogący powstrzymać wzrosty cen znajduje się na poziomem 215 euro.

Kukurydza CBOT, kontrakt lipcowy- cena wzrosła o 1,39 proc. (143,70 USD/t- 526 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy tren spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 10