Pszenica na MATIF w kontrakcie z dostawą w grudniu wczoraj podrożała o 0,1 proc. i kosztowała 186,50 euro/t (800 zł/t) i jest o 7,8 proc. tańsza niż przed rokiem o tej porze. Osiągnięta wczoraj cena jest najwyższa od połowy kwietnia br. Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie styczniowym nie zmieniła się i wyniosła 166,00 euro/t (712 zł/t), a przez ostatni rok spadła o 4,0 proc.

Pszenica na CBOT w kontrakcie grudniowym potaniała wczoraj o 2,3 proc. i kosztowała 194,92 USD/t. W ujęciu r/r amerykańska pszenica jest droższa o 2,9 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą w grudniu na giełdzie w Chicago obniżyła się o 0,7 proc. i kosztowała 146,45 USD/t, a przez ostatni rok podniosła się o 0,2 proc.

Pszenica MATIF, kontrakt grudniowy - cena wzrosła o 0,13 proc. (186,50 euro/t - 800 zł/t).
Wykres 1.


Notowania grudniowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt grudniowy- cena spadła o 2,35 proc. (194,92 USD/t- 754 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 5

Kukurydza MATIF, kontrakt styczniowy - cena nie zmieniła się (166,00 euro/t - 712 zł/t).
Wykres 6


Notowania styczniowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt grudniowy - cena spadła o 0,40 proc. (146,45 USD/t - 567 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend spadkowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 10