Nowy tydzień notowań kontraktów zbożowych rozpoczął się od pokaźnych wzrostów cen pszenicy po obu stronach Atlantyku. Na Matif przez godzinę po otwarciu notowań cena oscylowała wokół 199 euro/t (max 199,25 euro/t, wzrost w stosunku do piątkowego zamknięcia o 1,3 proc.). na giełdzie w Chicago w handlu przedsesyjnym cena pszenicy zyskiwała nawet 2 proc. Niestety z upływem czasu ceny zaczęły spadać, szczególnie na giełdzie w Paryżu, wspomagane umacniającym się euro w stosunku do dolara (ponad jeden proc.). W sumie pierwszy test pokonania bariery 200 euro/t nie powiódł się i rynek przeszedł w fazę korekty notowań (dzisiaj wczesnym popołudniem cena spada o kolejne 2 euro).

Pszenica Matif, kontrakt majowy-  notowania spadły o 0,64 proc. (195,50 euro/t- 807 zł/t).
Wykres 1

Notowania majowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2


Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie nadal dominuje długoterminowy trend spadkowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 3


Pszenica CBOT, kontrakt majowy- cena wzrosła o 0,75 proc. (196,21 USD/t- 749 zł/t).
Wykres 4


Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 5


Kukurydza Matif, kontrakt czerwcowy- cena spadła o 0,31 (163,25 euro/t- 674 zł/t).
Wykres 6

Notowania marcowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7


Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie zdecydowanie króluje tren długoterminowy spadkowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 8

Najbliższy techniczny opór, mogący powstrzymać wzrosty cen znajduje się na poziomem 215 euro.

Kukurydza CBOT, kontrakt majowy- cena wzrosła o 1,36 proc. (153,64 USD/t- 587 zł/t).
Wykres 9


Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy tren spadkowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 10