Wtorkowe sesje notowań kontraktów zbożowych, podobnie jak i poniedziałkowe zakończyły się wzrostem cen. Ponownie najwięcej zyskała pszenica na MATIF, która sukcesywnie odrabia straty poniesione pod koniec ub. tygodnia.

Za oceanem, w trakcie dnia ceny pszenicy i kukurydzy rosły nawet prawie 1 proc., jednak w drugiej połowie sesji zapał kupujących wyraźnie osłabł, w efekcie ceny zamknięcia były nieznacznie wyższe niż w poniedziałek.

Pomimo wczorajszego niewielkiego wzrostu ceny kukurydzy na giełdzie w Chicago (o 0,14 proc.) warto zauważyć, że na ostatnie 16 sesji, aż 13 zakończyło się wzrostem notowań- wykres kontynuacyjny (podobna sytuacja na amerykańskiej soi). Wsparciem dla amerykańskiej kukurydzy jest drożejąca ropa (ok. 40 proc. kukurydzy w USA przerabiane jest na bioetanol).

Pszenica MATIF, kontrakt majowy - cena wzrosła o 1,63 proc. (155,75 euro/t- 663 zł/t).
Wykres 1


Notowania majowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt majowy - cena wzrosła o 0,05 proc. (171,50 USD/t- 652 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 5

Kukurydza MATIF, kontrakt czerwcowy - cena wzrosła o 0,82 proc. (153,75 euro/t- 655 zł/t).
Wykres 6


Notowania czerwcowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt majowy - cena wzrosła o 0,14 proc. (145,66 USD/t- 554 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy tren spadkowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 10