Pszenica na MATIF w kontrakcie z dostawą w grudniu podrożała o 1,3 proc. i kosztowała 173,00 euro/t (759 zł/t) i jest o 14,0 proc. tańsza niż przed rokiem o tej porze. Notowania pszenicy rosną od początku września: w kontrakcie z dostawą w grudniu cena wzrosła w tym czasie o 4,2 proc. i jest najwyższa od blisko dwóch miesięcy. Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie listopadowym wzrosła o 0,5 proc. i wyniosła 163,25 euro/t (716 zł/t), a przez ostatni rok spadła o 7,9 proc.

Pszenica na CBoT w kontrakcie grudniowym podrożała o 1,5 proc. i kosztowała 177,93 USD/t. Natomiast w ujęciu r/r cena obniżyła się o 6,4 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą w grudniu na giełdzie w Chicago spadła o 0,5 proc. do 146,65 USD/t, a przez ostatni rok podniosła się o 2,6 proc.

Pszenica MATIF, kontrakt grudniowy - cena wzrosła o 1,32 proc. (173,00 euro/t - 759 zł/t).
Wykres 1.


Notowania grudniowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt grudniowy - cena wzrosła o 1,47 proc. (177,93 USD/t - 713 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 5

Kukurydza MATIF, kontrakt listopadowy - cena wzrosła o 0,46 proc. (163,25 euro/t - 716 zł/t).
Wykres 6


Notowania listopadowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt grudniowy - cena spadła o 0,47 proc. (146,65 USD/t - 588 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend spadkowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 10