Wczorajsze notowania przyniosły wzrost cen kontraktów zbożowych na światowych giełdach. Ceny wzrosły dość znacznie wyznaczając nowe kilkumiesięczne maksima cenowe. Najwięcej zyskała amerykańska kukurydza – z obawy na zbliżający się atak zimy, który prawdopodobnie znacznie zredukuje zbiory tego ziarna w USA w obecnym sezonie. To przełożyło się na wzrost pozostałych zbóż na światowych rynkach.

Pszenica na MATIF w kontrakcie z dostawą w grudniu podrożała o 0,8 proc. i kosztowała 178,00 euro/t (771 zł/t) i jest o 12,3 proc. tańsza niż przed rokiem o tej porze, ale jest obecnie najdroższa od 12 lipca br. Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie listopadowym podniosła się o 0,5 proc. i wyniosła 165,00 euro/t (715 zł/t), a przez ostatni rok spadła o 5,0 proc. Obecnie cena jest najwyższa o 27 lipca br.

Pszenica na CBOT w kontrakcie grudniowym podrożała o 2,2 proc. i kosztowała 183,81 USD/t osiągając najwyższą wartość od 29 lipca br. Natomiast w ujęciu r/r cena obniżyła się o 2,7 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą w grudniu na giełdzie w Chicago wzrosła o 2,3 proc. do 155,80 USD/t, a przez ostatni rok podniosła się o 8,0 proc. Wyznaczona wczoraj cena jest najwyższa od 09 sierpnia br.

Pszenica MATIF, kontrakt grudniowy - cena wzrosła o 0,85 proc. (178,00 euro/t - 771 zł/t).
Wykres 1.


Notowania grudniowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt grudniowy - cena wzrosła o 2,25 proc. (183,81 USD/t - 724 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 5

Kukurydza MATIF, kontrakt listopadowy - cena wzrosła o 0,46 proc. (165,00 euro/t - 715 zł/t).
Wykres 6


Notowania listopadowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt grudniowy - cena wzrosła o 2,26 proc. (155,80 USD/t - 614 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy tren spadkowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 10