W skróconym tygodniu notowań kontraktów zbożowych (w Wielki Piątek giełdy w Paryżu i Chicago były zamknięte) dominowały spadki cen, szczególnie mocno ucierpiała pszenica po obu stronach Atlantyku.

Pszenica na MATIF w czwartek potaniała wobec dnia poprzedniego o 0,8 proc. i kosztowała 183,50 euro/t (785 zł/t)- najmniej od 13 lipca 2018 r. W ujęciu tygodniowym notowania obniżyły się o 3,0 proc. Na giełdzie w Chicago cena pszenicy w czwartek spadła o 0,6 proc. i kosztowała 163,23 USD/t, osiągając najniższą wartość od 13 marca br. W ujęciu tygodniowym notowania obniżyły się o 4,4 proc.

Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w czwartek nie zmieniła ceny wobec dnia poprzedniego. i kosztowała 165,50 euro/t (708 zł/t), ale od od trzech sesji notowania utrzymują się na najniższym poziomie od prawie dwóch miesięcy. W ujęciu tygodniowym notowania obniżyły się o 1,2 proc. Cena kukurydzy na CBOT w czwartek podniosła się o 0,1 proc. do 141,14 USD/t., a przez ostatni tydzień spadła o 0,7 proc.

Pszenica MATIF, kontrakt majowy - cena w czwartek spadła o 0,81 proc. (183,50 euro/t- 785 zł/t).
Wykres 1.


Notowania majowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt majowy - cena spadła o 0,62 proc. (163,23 USD/t- 620 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 5

Kukurydza MATIF, kontrakt czerwcowy - cena nie zmieniła się (165,50 euro/t- 708 zł/t).
Wykres 6


Notowania czerwcowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt majowy - cena wzrosła o 0,07 proc. (142,12 USD/t- 536 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy tren spadkowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 10