Pszenica w kontrakcie z dostawą w marcu na MATIF wczoraj podrożała o 2,5 proc. i kosztowała 292,25 euro/t (1351 zł/t). W ujęciu r/r notowania wzrosły o 38,3 proc. Po trwającej około trzy tygodnie korekcie notowań (od momentu wyznaczenia historycznego rekordu ceny 23 listopada br. - 311,50 euro/t) kwotowania pszenicy na giełdzie w Paryżu w ostatnich dniach wyraźnie wzmocniły się. Od połowy grudnia cena wzrosła już o 6 proc. Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie styczniowym spadła o 0,3 proc. i wyniosła 244,00 euro/t (1128 zł/t), a przez ostatni rok podniosła się o 23,9 proc.

Pszenica na CBOT w kontrakcie marcowym podrożała o 1,9 proc. i kosztowała 299,09 USD/t. W ujęciu r/r notowania wzrosły o 31,9 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą w marcu na giełdzie w Chicago podniosła się o 0,7 proc. i wyniosła 237,20 USD/t, a przez ostatni rok podniosła się o 35,9 proc. Osiągnięta wczoraj cena jest najwyższa od 14 lipca br.

Pszenica MATIF, kontrakt marcowy - cena wzrosła o 2,54 proc. (292,25 euro/t - 1351 zł/t).
Wykres 1.


Notowania marcowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt marcowy - cena wzrosła o 1,88 proc. (299,09 USD/t - 1226 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 5

Kukurydza MATIF, kontrakt styczniowy - cena spadła o 0,31 proc. (244,00 euro/t - 1128 zł/t).
Wykres 6


Notowania listopadowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 76,05

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt marcowy - cena wzrosła o 0,71 proc. (237,20 USD/t - 971 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 10