Mimo że w końcu roku handel zbożem zamiera, to część przetwórców nadal poszukuje ziarna. Na rynku nie ma jednak zbyt dużo ofert sprzedaży pszenicy. Natomiast łatwiej jest kupić kukurydzę, ale po wyższych cenach niż jeszcze 2-3 tygodnie temu. Po zakończeniu zbiorów kukurydzy, część producentów zdecydowała się bowiem na przechowanie ziarna - poinformowała Izba Zbożowo-Paszowa (IZP).

Kukurydza (sucha) kupowana bezpośrednio w gospodarstwie kosztuje 680-690 zł za tonę na południowym wschodzie kraju, a na Dolnym Śląsku - 690-710 zł/t. Ceny kukurydzy z dostawą do wytwórni to 710-770 zł/t, w zależności od regionu kraju.

Mniejsza podaż pszenicy paszowej powoduje, iż ceny tego zboża są nieco wyższe niż kukurydzy. Najdrożej to zboże kosztuje na zachodzie i północy kraju - 750-780 zł za tonę. Taniej można dostać pszenicę na wschodzie i południu Polski (720-760 zł/t). Za pszenżyto na paszę trzeba zapłacić 680-730 zł/t, za żyto paszowe - 660-720 zł/t. Z kolei tona jęczmienia paszowego kosztuje 720-760 zł.

Według Izby, po okresie niewielkiego wzrostu cen z powodu większych przemiałów ziarna na mąkę w okresie przedświątecznym, w ostatnim tygodniu tego roku ceny pszenicy konsumpcyjnej spadły do poziomu sprzed kilku tygodni. W zależności od regionu i jakości ziarna (liczby opadania, gęstości, zawartości białka) kształtują się w przedziale 800-820 zł za tonę na południu i południowym wschodzie, 840-850 zł w centrum, do 850-860 zł na północy kraju.

- Podaż pszenicy konsumpcyjnej nie jest duża - zaznacza Izba.

Ciągle najdroższym zbożem pozostaje żyto konsumpcyjne, którego ceny kształtują się na poziomie 860-920 zł/t.

W tygodniu przedświątecznym notowania cen pszenicy na giełdach w Chicago i Kansas City dość wyraźnie zwyżkowały. Jak zaznacza IZP, na giełdach widoczna była duża aktywność kupujących, widoczna po publikacji dobrych danych makroekonomicznych. Ponadto pojawiły się informacje, iż susza w Argentynie i Brazylii wyrządziła już straty w uprawach kukurydzy, co także przełożyło się na zwyżki cen pszenicy.

Wzrosły także notowania pszenicy na paryskiej giełdzie Matif. Było to przede wszystkim wynikiem wzrostu cen tego zboża za oceanem i pewnej poprawy warunków do inwestowania w kontrakty na surowce rolne.

Pomimo obniżenia się cen zbóż w Polsce, ich poziom znacząco przekracza ceny z lat 2008-09. Pod koniec listopada br. kukurydza była o 28 proc. tańsza niż w końcu czerwca. Cena pszenicy paszowej spadła w tym okresie o 27 proc., a żyta paszowego - o 18 proc.

Ze względu na niedobory ziarna konsumpcyjnego nadal duże są różnice między cenami zbóż konsumpcyjnych i paszowych. Pod koniec listopada za jedną tonę pszenicy konsumpcyjnej można było kupić 1,10 tony pszenicy paszowej, a w przypadku żyta konsumpcyjnego i paszowego relacja ta wynosiła 1,17 - zaznacza Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.