Na świecie ceny pszenicy spadają szybko już od początku grudnia 2014 r. Pomiędzy pierwszym tygodniem grudnia, a pierwszym tygodniem marca indeks światowych cen pszenicy sporządzany przez Międzynarodową Radę Zbożową (IGC) obniżył się o 16 proc. W pierwszym tygodniu marca przeciętnie wartość indeksu wynosiła 196 pkt. i była o 15 proc. niższa niż w tym samym okresie przed rokiem.


Warto zauważyć, że spadki cen w UE, w tym także w Polsce, zarówno w ostatnich miesiącach, jak i na przestrzeni roku, były wyraźnie mniejsze. Przeciętna cena zakupu pszenicy konsumpcyjnej przez zakłady monitorowane przez MRiRW w pierwszym tygodniu marca wyniosła 703 zł/t i była o 8 proc. niższa niż przed rokiem i o 1 proc. niższa niż w pierwszym tygodniu grudnia. Z kolei przeciętna cena w UE-28 w ostatnim tygodniu lutego wyniosła 176 euro/t i była o 5 proc. niższa niż przed rokiem.

Bardzo ważnym elementem podtrzymującym ceny pszenicy w UE jest wysoki jej eksport, który wynika z mniejszej konkurencji, dużego popytu u importerów i znacznego osłabienia się euro wobec dolara. Jak wynika z analizy danych Eurostatu, w pierwszej połowie sezonu 2014/15 eksport pszenicy zwyczajnej z UE-28 wyniósł 14,9 mln t. Największym eksporterem tradycyjnie jest Francja, która w tym okresie wysłała do krajów pozaunijnych 4,4 mln t, czyli 30 proc. całości unijnego eksportu. Na drugim miejscu z wielkością eksportu 2,9 mln t uplasowała się Rumunia, wyprzedzając Niemcy, które sprzedały 2,6 mln t. Te trzy kraje łącznie odpowiadają za 2/3 unijnego eksportu pszenicy. Czwartym największym eksporterem była Litwa, a piątym Polska z wysyłkami na poziomie odpowiednio 1,4 i 1,3 mln t. Na pozostałe 23 kraje UE przypada zaledwie 15 proc. unijnego eksportu.

Ważnym wskaźnikiem dotychczasowego i przyszłego eksportu jest również poziom wydanych przez Komisję Europejską licencji eksportowych. Przez pierwszych 37 tygodni sezonu, od 1.07.2014 do 10.03.2015, wydano licencje na eksport 22,92 mln t pszenicy zwyczajnej. To o 7,5 proc. więcej niż w rekordowym dotychczas sezonie ubiegłym, kiedy w porównywalnym okresie wolumen objęty licencjami wynosił 21,33 mln t. Warto również zauważyć, że w tym samym okresie zwiększyła się także wielkość deklarowanego importu z 1,27 do 2,14 mln t.

Obecnie wszystkie najważniejsze prognozy wskazują na rekordowo wysoki eksport pszenicy z UE. Coraz wyższe prognozy eksportu obniżają stopniowo prognozę zapasów na koniec bieżącego sezonu, co dotąd podtrzymywało ceny na w miarę wysokim poziomie. Z drugiej strony dostępność pszenicy również była rekordowo wysoka, co nie pozwalało na wyraźne wzrosty cen. W najbliższych miesiącach bardzo dużo będzie zależało od poziomu kursu EUR/USD oraz kolejnych prognoz zbiorów w sezonie 2015/16.

.