Oprócz wpływu ASF wiele sporów handlowych i problemów powoduje niepewność, co do globalnego białka zwierzęcego, a wojna handlowa USA-Chiny jest najbardziej widoczna - ale nie jedyna - niepewność dotycząca handlu. Ponadto ciągły wzrost liczby alternatywnych białek również zwiększa niepewność.

Pomimo niepewności istnieją również możliwości. „Najbardziej oczywistym obszarem możliwości w globalnym białku zwierzęcym jest poprawa sytuacji z ASF, które, zdaniem Rabobank, będzie trwało do 2020 roku. Zwycięstwo w zakresie zrównoważonego rozwoju to kolejna szansa, którą można osiągnąć, wykorzystując łańcuch dostaw i wyprzedzając sygnały rynkowe. Wreszcie, inwestowanie w celu zabezpieczenia bieżących przepływów handlowych może być również szansą, ponieważ może to zmniejszyć niepewność i zapewnić ciągły dostęp do rynku.

Rabobank spodziewa się wzrostu w większości regionów w 2020 r., ale wpływ ASF w Azji przeważa nad tymi perspektywami. W szczególności straty produkcyjne w Chinach przekroczą wzrost we wszystkich pozostałych regionach łącznie.

W różnych gatunkach akwakultura i drób doprowadzą do wzrostu produkcji w 2020 r., podczas gdy produkcja wołowiny będzie stabilna, a podaż owoców morza pochodzących z dzikich gatunków ponownie spadnie. Wszystkie te zmiany są niewielkie w porównaniu ze spadkiem produkcji wieprzowiny.

W ramach prognoz regionalnych:

W Ameryce Północnej: Rabobank spodziewa się, że produkcja wszystkich gatunków wzrośnie w 2020 r. - pod najbardziej wieprzowiny, następnie drobiu i wreszcie wołowiny. Podczas gdy konsumpcja krajowa wzrośnie, eksport będzie musiał wzrosnąć, aby również poradzić sobie z wzrostem produkcji.

Brazylia: Oczekuje się wzrostu produkcji wszystkich gatunków w 2020 r. Główne możliwości eksportowe są najważniejszym czynnikiem napędzającym, chociaż popyt krajowy również się poprawia.

Europa: Produkcja drobiu i wieprzowiny ma wzrosnąć dzięki możliwościom eksportowym. Oczekuje się, że produkcja wołowiny spadnie w odpowiedzi na mniejsze spożycie.

Chiny: ASF dominuje w prognozach, przy dalszym spadku produkcji wieprzowiny w 2020 r. Produkcja wzrośnie dla wszystkich innych gatunków, biorąc pod uwagę niedobór wieprzowiny i ceny na wysokim poziomie.

Azja Południowo-Wschodnia: ASF już wpływa na produkcję wieprzowiny i oczekuje się, że rozprzestrzeni się w 2020 r., coraz bardziej wpływając na produkcję. Produkcja drobiu ponownie wzrośnie znacząco w 2020 r., częściowo w odpowiedzi na ASF. Produkcja wołowiny pozostaje na stałym poziomie, ale jej import wzrośnie.

Australia i Nowa Zelandia: W Australii produkcja wołowiny spadnie, a produkcja mięsa baraniego ustabilizuje się w 2020 r. Rabobank spodziewa się wzrostu produkcji wołowiny i mięsa baraniego w Nowej Zelandii przy korzystnych cenach.