Ranking największych na świecie mleczarni *:

tabela.jpg
tabela.jpg
 

* Tylko sprzedaż produktów mlecznych, w oparciu o dane za 2017r., jak również akwizycje, które zostały zakończone między 1 stycznia a 30 czerwca 2018 r, dla Lactalis bez oczekującego na przejęcie Itambé. ** szacunki

Raport, Rabobanku z 2017 r. wylicza 127 fuzji i przejęć w przemyśle mleczarskim na całym świecie, w porównaniu z 81 transakcji w 2016 roku. Do połowy 2018 roku liczba fuzji wyniosła 62, prawie połowa z nich miała miejsce w Europie.

 W nadchodzących dziesięcioleciach, Rabobank oczekuje wzrostu rynku mleczarskiego, o co najmniej 30 proc. w ujęciu ilościowym i wartościowym z powodu większej liczby ludności, wzrostu dochodów i urbanizacji.

W przeciwieństwie do innych branż, przemysł mleczarski jest pod silnym wpływem spółdzielni. Zajmują one w rankingu Rabobanku wszystkie miejsca od czterech do siedmiu. W 2017 r. cztery największe spółdzielnie mleczarskie generowane łącznej sprzedaży o wartości o prawie 54 mld dolarów, większej niż dwukrotność rocznej sprzedaży Nestlé.

Rabobank ocenia, że ​​spółdzielnie mleczarskie działają w trudnym środowisku. Producenci mleka muszą stale zdecydować, jako właściciele czy wartość dodana zostanie wypłacona, jako cena mleka czy też nastąpi reinwestowane. Spółdzielnie mają jednak ograniczone środki na finansowanie przyszłego wzrostu.