Znaczący wpływ na właścicieli zwierząt domowych

Ministrowie rolnictwa UE nieprzychylnie patrzyli ostatnio na plany Brukseli dotyczące rozszerzenia unijnej dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych na niektóre gospodarstwa hodowlane. Obecny przewodniczący Rady ds. Rolnictwa UE, czeski minister rolnictwa Zdeněk Nekula, zwrócił uwagę, że planowane dostosowania będą miały istotny wpływ na wielu hodowców zwierząt gospodarskich. Nekula krytycznie odnosi się do faktu, że różnice między hodowlą ekologiczną a hodowlą zwierząt na wolnym wybiegu i wypasem nie są brane pod uwagę.

Problematyczny Klucz obliczeniowy dla jednostek żywego inwentarza 

Strona niemiecka ma zastrzeżenia do klucza kalkulacji jednostek inwentarza żywego (LU). Klucz stosowany w Niemczech to 0,06 LU do 0,16 LU na świnię. Z drugiej strony klucz obliczeniowy UE to 0,3 LSU.

Jak wiadomo, zdaniem KE przepisy mają obowiązywać także fermy trzody chlewnej i drobiu oraz po raz pierwszy duże hodowle bydła, gdy tylko przekroczony zostanie próg 150 sztuk inwentarza żywego (LU). Zgodnie z wnioskiem nowe przepisy będą stopniowo rozszerzane i ostatecznie będą miały zastosowanie do około 185 tys. gospodarstw (obecnie 20 tys.) w całej UE.

Za inicjatywę ustawodawczą odpowiadają ministrowie środowiska UE; Ministrowie rolnictwa mogą jedynie wydać odpowiednie oświadczenie dla Rady ds. Środowiska.