Najwięcej cukru, bo 15,6 ton/ha zebrali rolnicy szwajcarscy. W 2013 r. tylko 12,2 ton/ha.

Na drugim miejscu byli plantatorzy z Holandii, którzy zebrali średnio 15,1 ton/ha, wobec 13,2 ton/ha w 2013 r.

Kolejne miejsca zajmowały: Niemcy 14,8 ton /ha, wobec 10,9 ton/ha w 2013 r., Belgia 14,7 ton/ha, poprzednio 13,6 ton /ha, Francja 14,5 ton/ha i 13,5 ton/ha poprzednio, Dania 14,5 ton/ha i 12,8 ton w 2013 r., Austria 13,8 ton/ha, poprzednio 11,2 ton/ha, Szwecja 12,2 ton/ha, czyli o 8 proc. więcej niż w 2013 r.

Na dziewiątym miejscu znalazła się Polska z przeciętną produkcją cukru 11,7 ton/ha powierzchni uparwy buraków cukrowych.

Rekordowe zbiory buraków i produkcja cukru spowodują jednak olbrzymią nadwyżkę cukru na rynku i ograniczą powierzchnię uprawy buraków cukrowych w UE w  2015 r.. Oczekiwane ograniczenia powierzchni mają wynieść od 5 proc. w Polsce do 30 proc. w Szwecji.