Zysk w 2014 r. osiągnął w 2014 r. 22,9 mld koron czeskich (ok. 3,4 mld zł), czyli był o 40 proc. wyższy niż w 2013 r.

Osiągnięcie ta wysokiego zysku możliwe było dzięki dużej produkcji i zwiększeniu pomocy państwa. Pomoc UE i krajowa wrosły w porównaniu z 2013 r. do 32,9 mld koron czeskich.

Produkcja zbóż w stosunku do 2103 r. wzrosła o 16,9 proc., roślin pastewnych o 18,6 proc., a ziemniaków nawet 30 proc.

Produkcja brutto w 2015 r. w rolnictwie czeskim ma osiągnąć wartość prawie 136,6 mld koron czeskich. Z tego produkcja roślinna to 79,5 mld koron czeskich, czyli o 4,7 proc. więcej niż w 2014 r.