Życie w Niemczech stało się w ciągu ostatniego roku droższe niż kiedykolwiek od powstania Republiki Federalnej Niemiec. Nie widać oznak szybkiego złagodzenia sytuacji, mimo że w grudniu inflacja spadła znacznie poniżej 10 procent.

Jak poinformował Federalny Urząd Statystyczny na podstawie wstępnych danych, gwałtownie rosnące ceny energii i żywności spowodowały, że inflacja wyniosła średnio 7,9 proc. w 2022 r.

Aby znaleźć podobnie wysoką wartość w statystykach trzeba cofnąć się daleko: w 1951 r. ówczesna Republika Federalna Niemiec odnotowała stopę inflacji na poziomie 7,6 proc. Z biegiem czasu zmienił się jednak sposób obliczania.

Nawet w zjednoczonych Niemczech nigdy nie było tak wysokiej inflacji jak w 2022 roku. W 2021 roku ceny konsumpcyjne w Niemczech wzrosły średnio o 3,1 proc.

Wyższe stopy inflacji zmniejszają siłę nabywczą konsumentów, których stać na mniej za jedno euro. Swoboda finansowa maleje, a wzrost dochodów jest pochłaniany przez inflację.

Spada presja inflacyjna

Pod koniec 2022 r. inflacja w Niemczech wyhamowała na wysokim poziomie. Według szacunków Urzędu Federalnego ceny konsumpcyjne w grudniu były o 8,6 proc. wyższe niż w tym samym miesiącu ubiegłego roku. W listopadzie roczna stopa inflacji nadal wynosiła 10 proc., w październiku osiągnięto rekordowy poziom 10,4 proc.

Nie jest to jednak odwrócenie trendu, ponieważ to w szczególności państwowy rabat energetyczny spowodował spadek inflacji – stwierdził analityk DZ Bank. Według jego szacunków inflacja powinna ponownie wzrosnąć w styczniu i lutym po ustaniu jednorazowej ulgi. Od marca kolejny hamulec cen gazu i energii elektrycznej ponownie obniży ceny.

Niemniej jednak, zdaniem ekonomistów, poziom inflacji w 2023 r. prawdopodobnie pozostanie daleko od celu inflacyjnego Europejskiego Banku Centralnego (EBC) zarówno w Niemczech, jak i w strefie euro. Bank centralny dąży w średnim okresie do stabilności cen na poziomie 2 proc. w strefie euro.

Droga energia i żywność

Energia i żywność, których ceny poszybowały w górę, od miesięcy są czynnikiem wpływają na inflację. Rosyjski atak na Ukrainę i wąskie gardła w dostawach zaostrzyły i tak już napiętą sytuację. To również napędza ogólną inflację.

Według Federalnego Urzędu Statystycznego niemieccy konsumenci musieli w grudniu zapłacić za energię o 24,4 proc. więcej niż rok wcześniej. Tym samym wzrost cen energii wyhamował. W listopadzie energia kosztowała o 38,7 proc. więcej niż w tym samym miesiącu ubiegłego roku. Ceny żywności wzrosły w grudniu o 20,7 procent rok do roku.

Od lata 2022 r. EBC próbuje ograniczać inflację w strefie euro, podnosząc stopy procentowe. Bo jeśli kredyty stają się droższe, to spowalnia popyt i może przeciwdziałać wysokim stopom inflacji. Jednocześnie jednak wyższe stopy procentowe obciążają osłabioną już skutkami wojny gospodarkę.

Po czterech podwyżkach stóp procentowych z rzędu w ubiegłym roku i kluczowej stopie procentowej na poziomie 2,5 proc., EBC nie widzi jeszcze końca walki z rekordowo wysoką inflacją, co jasno dała do zrozumienia prezes EBC Christine Lagarde.