Według Eurostatu, udział rolnictwa ekologicznego w całkowitej powierzchni UE wzrósł o jedną czwartą w latach 2012-2017. Obejmuje to eko-ziemię i jedną czwartą obszarów, które zostały dotychczas przekształcone z konwencjonalnych na uprawy ekologiczne. Włochy i Francja zwiększyły swoje ekologiczne zasoby o ponad połowę w porównaniu z 2012 r. W rezultacie większość wzrostu to rozwój w tych dwóch krajach.

Z drugiej strony tylko Niemcy zwiększyły swój obszar produkcji ekologicznej o około 19 procent w porównaniu z 2012 r., ale w przypadku Hiszpanii, Francji i Włoch były kraje o największym obszarze powierzchni produkcji ekologicznej. Polska odnotowała nawet spadek powierzchni ekologicznej o prawie 25 procent. W sumie około 12,6 miliona hektarów było uprawianych ekologicznie w UE w 2017 roku. To około 7 procent gruntów rolnych. Spośród nich 3,8 proc. zarządzane było przez gospodarstwa ekologiczne, a 3,3 proc. przez gospodarstwa, w których uprawia się rośliny ekologiczne i konwencjonalne.

W UE największy udział w rolnictwa ekologicznego miały Austria, Estonia i Szwecja - gdzie ponad 19 procent wszystkich gruntów uprawianych było ekologicznie. W wartościach bezwzględnych Hiszpania, Włochy, Francja i Niemcy zarządzały większością ekologicznych hektarów w 2012 i 2017 r. Niemniej jednak, mając 6,8 proc. udziału w rolnictwie ekologicznym, Niemcy były tuż poniżej średniej unijnej wynoszącej 7 proc. W Rumunii, Grecji, Wielkiej Brytanii i Polsce udział ten nawet się zmniejszył.
Jednak w UE będzie więcej obszarów ekologicznych. W jedenastu krajach, w tym we Włoszech i Francji, około 20 procent obszaru było w trakcie konwersji na produkcję ekologiczną w 2017 r., a kolejne 11 państw miało w konwersji od 10 do 20 procent gruntów. Bułgaria, Chorwacja i Węgry miały nawet w tej fazie obszary przekraczające 45 procent. Ponieważ jednak kraje te mają razem niewielki udział w rolnictwie ekologicznym, maja tylko minimalny wpływ na wzrost w UE.

Nie tylko udział ekologicznych gruntów rolnych wzrósł w UE. Na przykład w 2017 r. pogłowie ekologicznego bydła po raz pierwszy przekroczyło 4 mln sztuk na 88,4 mln zarejestrowanych zwierząt. Austria, Łotwa i Słowenia mają, w stosunku do ogółu zwierząt gospodarskich, większość zwierząt utrzymywanych ekologicznie. Ekologiczne hodowle świń stanowią jedynie niewielki udział w UE. Dania jest krajem z najbardziej ekologicznie utrzymywaną trzodą chlewną jej udział to 3 proc.

Zwiększyła się również liczba pełnoetatowych pracowników w gospodarstwach ekologicznych. Było ich około w 2017 r. o 30 procent więcej niż w 2012 roku. Średnia to 0,9 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy gospodarstwie konwencjonalnym i 1,5 pracownia na farmie ekologicznej, gdzie średnia wielkość gospodarstw konwencjonalnych to 16 ha a gospodarstw ekologicznych 40 hektarów.