Eksport towarów rolniczych i żywnościowych w 2015 r. ma mieć wartość 5,3 mld euro i stanowić około 1/3 wartości eksportu ogółem.

Od początku roku wartość ukraińskiego eksportu rolno-spożywczego osiągnęła już 3,5 mld euro.