Suma udzielonych pożyczek w pierwszym półroczu była o 38 proc. większa niż przed rokiem.

99,5 mld rubli (1,4 mld euro) z tej sumy otrzymały przedsiębiorstwa rolnicze i średni oraz mali producenci rolni.

Pożyczki przeznaczone są na naprawy maszyn oraz urządzeń rolniczych, zakup nowych maszyn, a także urządzeń, nabycie materiałów do ich eksploatacji jak paliwa i smary.