W porównaniu do poprzedniego roku było to 7 proc. więcej, stwierdził najważniejszy pożyczkodawca sektora rolnego.

Udział kredytów inwestycyjnych wyniósł 21,5 proc. Ponad jedna piąta całkowitego wolumenu kredytów udzielonych temu sektorowi została przyznana w ramach programu finansowania, w którym roczne stopy procentowe nie przekraczały 5 proc.