Zgodnie z nową wytyczną, podniesiono poziom samowystarczalności dla różnych produktów rolnych.

W przypadku owoców, w tym jagód, produkcja krajowa przeznaczona na konsumpcję w Rosji powinna stanowić 70 proc., w przypadku warzyw samowystarczalność należy zwiększyć do 90 proc. Wymagany poziom samowystarczalności dla cukru ustalono również na 90 proc., w porównaniu z 80 proc., które obowiązywały poprzednio.

Ponadto rząd rosyjski uważa, że należy skoncentrować się na zastąpieniu importu rolnego wzrostem eksportu. Nowa wytyczna dotycząca bezpieczeństwa żywności stanowi część strategii bezpieczeństwa narodowego Rosji do 2020 r. Kluczową kwestią jest zapewnienie dostaw żywności dla ludności rosyjskiej, możliwie bez importu.

Tymczasem Rosja znacznie zwiększyła swój eksport produktów rolnych w 2017 roku. Niedawno rosyjskie ministerstwo rolnictwa poinformowało, że wartość eksportu w 2017 r. wzrosła do 20 mld dolarów amerykańskich, o 15 proc. w porównaniu do 2016 r. W szczególności o 20 proc. do 2,3 mln ton wzrósł eksport oleju słonecznikowego, wieprzowiny o połowę do 21 tys. ton, a mięsa drobiowego o 40 proc. do 130 tys. ton.

Zgodnie z aktualną prognozą ministerstwa rolnictwa spodziewany eksport zbóż w bieżącym sezonie gospodarczym ma wynieść od 45 do 47 mln ton. Od 1 lipca 2017 r. do 24 stycznia 2018 r. według oficjalnych statystyk celnych wyeksportowano z  Rosji 29,8 mln ton zboża, w tym 23,5 mln ton pszenicy, 3,6 mln ton jęczmienia i 2,4 mln ton ziarna kukurydzy.