Do 10 września zebrano 85,7 mln ton zboża (w 2017 roku – 106,6 mln ton).

Spośród nich pszenica ozima i jara zostały zebrane z obszaru 19,2 mln ha (w 2017 r. –21,1 mln ha), w ilości 60,7 mln ton (w 2017 roku – 74,4 mln ton), ze średnim plonem 3,17 t/ha.

Jęczmienia ozimego i jarego zebrano 14,9 mln ton (w 2017 roku – 19,0 mln ton) z powierzchni 6,4mln ha (6,6 mln ha w 2017 roku).

Kukurydzy zebrano 760,5 tys. tony ( w 2017 r.1,1,mln ton) z 240,6 tys. ha (w 2017 r. – 233,2 tys. ha), z wydajnością 3,16 t/ha.

Rzepaku zebrano 950 tys. ton (w 2017 r. – 598,4 tys. ton) z 580,3 tys. ha (w 2017 r. – 343 tys. ha), ze średnim plonem 1,64 t/ha.

Buraków cukrowych zebrano 6,3 mln ton ( w 2017 r.- 9,3 mln ton) z 182,7 tys. ha (w 2017 r. – 221,7 tys. ha), ze średnią wydajnością 34,27 t/ha.

Soi zabrano 672,2  tys. ton (w 2017 r.- 275,7 tys. ton) z 370,9 tys. ha ( w 2017 r. – 141,1 tys. ha), ze średnim plonem 1,81 t/ha.

Słonecznika zebrano 705,6 tys. ton (w 2017 r. – 725,4 tys. ton) z 366,8 tys. ha ( w 2017 r.-318,2 tys. ha) ze średnim plonem 1,92 t/ha.

W gospodarstwach rolnych i gospodarstwach chłopskich wykopano 1,6 mln ton ziemniaków (w 2017 r. – 1,2 mln ton) z obszaru 65,8 tys. ha, ze średnim plonem 24,31 t /ha.