Zboża i rośliny bobowate zostały zebrane z powierzchni 7,9 mln hektarów (w 2017 r. o tym samym czasie z 3,2 mln ha). Zebrano 29,5 mln ton zboża (w 2017 roku 14,4 mln ton), z średnim plonem 3,75 t/ ha.

W szczególności pszenicy ozimej i jarej zebrano 26,7 mln ton zebrane ziarna (w 2017 r. - 10,7 mln ton) z powierzchni 6,9 mln ha (w 2017 r. - 2.3 mln ha), przy średniej wydajności 3,87 t/ ha.

Jęczmienia ozimego zebrano  2,3 mln ton (2017 r. - 2,4 mln t) z obszaru 701 tys. ha (2017 r. -. 565,4 tys. ha), przy średniej wydajności 3,28 t / ha.