Spośród nich z pszenicę ozimą i jarą zebrano z 26,1 mln hektarów (w 2017 r. - 27,1 mln hektarów) w ilości 72,7 mln ton (87,3 mln ton w 2017 r.), ze średnią wydajnością 2,78 t / ha.

Jęczmień ozimy i jary zebrano z 7,8 mln hektarów (w 2017 roku - 7,7 mln hektarów) w ilości 17,5 mln ton (21,4 mln ton w 2017 roku), ze średnim plonem 2,24 t/ ha.

Kukurydza na ziarno została zebrana z powierzchni 1,6 mln hektarów (w 2017 r. - 1,4 mln hektarów) w ilości 7,2 mln ton (w 2017 r. - 6,4 mln ton), z wydajnością 4,62 t / ha.

Buraki cukrowe wykopano z 722,2 tys. hektarów (w 2017 r. - 806,9 tys. hektarów). Uzyskano ich 31,4 mln ton (w 2017 r. 34,1 mln ton), ze średnią wydajnością 35,99 t/ ha.

Soja została zebrana z powierzchni 1,8 mln hektarów (w 2017 r. 1,3 mln hektarów) w ilości 3 mln ton (2,2 mln ton w 2017 roku), ze średnią wydajnością 1,64 t / ha.

Słonecznik zebrano z powierzchni 5,4 mln hektarów (w 2017 roku - 3,8 mln hektarów) w ilości 8,8 mln ton (w 2017 r. - 6,2 mln ton), ze średnią wydajnością 1,64 t / ha.

Rzepak zebrano z powierzchni 1,4 mln hektarów (w 2017 roku - 853,5 tys. hektarów) w ilości 2 mln ton (w 2017 roku - 1,5 mln ton) ze średnią wydajnością 1,44 t / ha.

Ziemniaki w gospodarstwach rolniczych i chłopskich zostały wykopane z powierzchni 261,2 tys. hektarów (w 2017 r. - 244,6 tys. hektarów) w ilości 6 mln ton (w 2017 r. - 5,8 mln ton) ze średnią wydajnością 23,13 t / ha.

Warzywa zostały zebrane ze 122 tys. hektarów (w 2017 r. - 125,3 tys. hektarów). Zebrano 2,8 mln ton (w 2017 r. - 3 mln ton) ze średnią wydajnością 23,03 t/ ha.

Siew zbóż ozimych pod zbiory w 2019 r. przeprowadzono na powierzchni 16,9 mln hektarów (w 2017 r. 15,8 mln hektarów).