Do 21 września zebrano 93,9 mln ton zboża (w 2017 roku – 118,7 mln ton).

Spośród nich pszenica ozima i jara zostały zebrane z obszaru 21,7 mln ha (w 2017 r. –24,2 mln ha), w ilości 65,0 mln ton (w 2017 roku – 81,2 mln ton), ze średnim plonem 3,0 t/ha.

Jęczmienia ozimego i jarego zebrano 16,2 mln ton (w 2017 roku – 20,3 mln ton) z powierzchni 7,1 mln ha (7,2 mln ha w 2017 roku).

Kukurydzy zebrano 2,0 mln ton (w 2017 r. 2,9 mln ton) z 571,7 tys. ha (w 2017 r. – 591,7 tys. ha), z wydajnością 3,54 t/ha.

Rzepaku zebrano 1,3 mln ton (w 2017 r. – 1,17 mln ton) z 856,5 tys. ha (w 2017 r. -- 608,5 mln ton), ze średnim plonem 1,51 t/ha.

Buraków cukrowych zebrano 12,7 mln ton ( w 2017 r.- 15,1 mln ton) z 366,4 tys. ha (w 2017 r. – 361,1 tys. ha), ze średnią wydajnością 34,65 t/ha.

Soi zabrano 1,5 mln ton (w 2017 r.- 929,5 tys. ton) z 826,5 tys. ha ( w 2017 r. – 540,5 tys. ha), ze średnim plonem 1,83 t/ha.

Słonecznika zebrano 2,0 mln ton (w 2017 r. – 2,27 mln ton) z 1,1 mln ha ( w 2017 r.-1,0 mln ha) ze średnim plonem 1,90 t/ha.

W gospodarstwach rolnych i gospodarstwach chłopskich wykopano 3,5 mln ton ziemniaków (w 2017 r. – 3,4 mln ton) z obszaru 148,1 tys. ha (w 2017 r.- 141 tys. ha), ze średnim plonem 23,55 t /ha.

 Warzyw zebrano z 176,1 tys. ton ( w 2017 r. - 333,1 mln ton) z obszaru 28,1 tys. ha (w 2017 r. - 86,0 tys. ton), ze średnim plonem 20,66 t/ha.