Zebrano 116,5 miliona ton ziarna, ze średnią wydajnością 2,62 t/ ha.

Pszenicę ozimą i jarą z powierzchni 26,4 mln hektarów, w ilości 73,4 miliona ton, ze średnią wydajnością 2,79 t/ ha.

Jęczmienia ozimego i jarego z 7,9 mln hektarów, zebrano 17,7 mln ton, ze średnią wydajnością 2,24 t/ ha.

Kukurydzę na ziarno zebrano z powierzchni 2,2 mln hektarów, uzyskano 11 mln ton, ze średnią wydajnością 4,97 t/ ha.

Ponadto zebrano:

Buraka cukrowego z obszaru 1,1 mln hektarów w ilości 41,3 mln ton, ze średnią wydajnością 37,57 t/ ha.

Soję zebrano z powierzchni 2,6 mln hektarów 4,0 mln ton, ze średnią wydajnością 1,53 t/ ha.

Słonecznika z 7,8 mln hektarów zebrano 12,5 mln ton, ze średnią wydajnością 1,60 t/ ha.

Rzepak zebrany z 1,5 mln hektarów to 2,1 mln ton, ze średnią wydajnością 1,43 t/ ha.

Ziemniaki w rolniczych organizacjach i chłopskich gospodarstwach wykopano z powierzchni 282,6 tys. hektarów w ilości 6,7 mln ton, ze średnią wydajnością 23,78 t/ ha

Warzywa zebrano z 147,5 tys. hektarów w ilości 4,2 mln ton, ze średnią wydajnością 28,34 t/ha.

Siewy ozimin pod zbiory w 2019 roku przeprowadzono na powierzchni 17,6 mln hektarów.