Jęczmień jary wysiano na powierzchni 4,3 mln ha lub 55,1 proc. prognozowanej powierzchni (w 2018 r. – 2,7 mln ha),

Pszenicę jarą na powierzchni 2,1 mln ha lub 16,9 proc. prognozowanej powierzchni (w 2018 r. – 908,2 tys. ha).

Wysiew buraków cukrowych przeprowadzono na powierzchni 1 mln ha lub 88,9 proc. prognozowanej powierzchni (w 2018 r. – 788,5 tys. ha).

Słonecznik został wysiany na powierzchni 2,7 mln hektarów lub 34,2 proc. szacowanej powierzchni (w 2018 r. – 2,1 mln ha). 

Soję zasiano na powierzchni 655,9 tys. ha lub 21,5 proc. prognozowanej powierzchni (w 2018 r. – 525,5 tys. ha).

Kukurydza na ziarno została wysiana na powierzchni 1,4 mln ha lub 53,1 proc. prognozowanej  powierzchni.

Rzepak jary zasiano na 311,2 tys. ha lub 21,9 proc. prognozowanego obszaru (w 2018 r.- 177,4 tys. ha).

Siewy lnu przeprowadzono na powierzchni 7,1 tys. ha lub 15 proc. prognozowanej powierzchni (w 2018 r. - 1,8 tys. ha).

Ziemniaki w przedsiębiorstwach rolnych zasadzono na powierzchni 72 tys. ha lub 22,4  proc. prognozowanej powierzchni (w 2018 r. – 60,9 tys. ha).

Warzywa w przedsiębiorstwach rolnych zostały wysiane na obszarze 43,1 tys. ha lub 23,49 proc. prognozowanego obszaru ( w 2018 r. – 55,6  tys. ha).