Wartość importowanych produktów rolno-spożywczych z Ukrainy, które podlegają zakazowi w tym roku wyniosła 183,5 mln euro, co w porównaniu z 2014 rokiem stanowiło niecałe 10 proc. Rosyjscy konsumenci nie powinni w ogóle odczuć zakazu. Ograniczenia mogą jednak dotknąć pojedynczych importerów lub przetwórców.

Moskwa wprowadzi w życie zakaz importu i cła w odpowiedzi na ukraińskie sankcje związane z aneksją Krymu. Przepisy te zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2016 r. Rosja chce też w ten sposób uniknąć negatywnych konsekwencji związanych z wprowadzeniem w życie umowy o wolnym handlu między Ukrainą i UE.