Rosyjscy rolnicy prawdopodobnie zwiększą w tym roku zasieją mniej buraków cukrowych, biorąc pod uwagę niskie ceny na krajowym rynku cukru. Rosyjski minister rolnictwa przewiduje, że w bieżącym roku powierzchnia uprawy zostanie buraków zostanie zmniejszona o 100 tys. ha do 1,1 mln ha w porównaniu do roku 2017.

Według stowarzyszenia rosyjskich producentów cukru (Soyuzrossakhar) ceny cukru pozostaną niskie w sezonie 2018/2019. Prezes stowarzyszenia zwrócił uwagę, że ceny buraków ledwie pokrywają koszty produkcji. Ponadto w bieżącym roku istnieje ryzyko, że banki będą mogły odmówić finansowania uprawy. Specjaliści oszacowali produkcję buraka cukrowego w sezonie 2017/2018 na rekordowym poziomie 6,55 mln ton, wobec 6,15 mln ton w poprzednim sezonie.

Rosyjskie zapasy cukru pod koniec 2017 r. oszacowano na ponad 5 milionów ton. Biorąc pod uwagę spodziewaną konsumpcję 5,9 mln ton i import, który prawdopodobnie wyniesie 200 tys. ton, rosyjski eksport cukru w ​​bieżącym roku gospodarczym mógłby osiągnąć maksimum wynoszące, co najmniej 800 tys. ton. Z tego 300 tys. ton może trafić do Uzbekistanu, a 200 tys. ton do Kazachstanu.

Eksporterzy mają jednak ciągle problemy, z jakością produktu, nieodpowiednim opakowaniem, ograniczonym asortymentem i słabo rozwiniętą infrastrukturą. To poważnie wpłynęłoby na możliwości eksportu. Jednak w ciągu pierwszych sześciu miesięcy bieżącego roku gospodarczego Rosja wyeksportowała około 390 tys. ton cukru, co stanowi wzrost o 225 proc. w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku