Jest to o 45,6 proc. mniej niż w 2013 r.

Najbardziej spadł import z krajów UE  oraz USA i Kanady, czyli objętych w 2014 r. rosyjskim embargiem. Wartość importu towarów rolno-spożywczych nieobjętych embargiem z tych krajów szacowana jest w 2016 r. na 5,4 mld euro. W porównaniu z 2013 r. jest to o 69,7 proc. mniej.

Mniejszy o 30 proc. niż przed trzema laty ma być także import rolno-spożywczy z krajów nieobjętych embargiem, który szacowany jest na 13,9 mld euro.

Stabilny na poziomie prawie 3,1 mld euro pozostaje import z Białorusi i krajów euroazjatyckiej unii gospodarczej.

Według ekspertów, spadek rosyjskiego importu rolno-spożywczego spowodowany jest przede wszystkim dewaluacją rubla i spadkiem dochodów realnych ludności.