Mimo, że budżet programu rozwoju rolnictwa na 2017 r. został podwyższony do 215,8 mld rubli (1 rubel = 0,0701 zł, NBP 1-03-2017 r.). Jednak w tym samym czasie całkowity budżet programu do 2020 r. został zredukowany o 41,2 proc. do 586,074 mld rubli.

Rosyjski minister rolnictwa stwierdził też, że nie jest możliwe obniżenie oprocentowania kredytów rolnych z 5 do 2 proc.

Wsparcie budżetowe ma być przeznaczone przed wszystkim dla producentów mleka, mięsa, zbóż, warzyw i owoców oraz dla małych gospodarstw rolnych i na melioracje.

W związku z redukcją środków na program rozwoju rolnictwo zmniejszono też docelowe stopnie samowystarczalności w produkcji poszczególnych produktów pochodzenia rolniczego.

W przypadku mleka wynosi obecnie 80,6 proc., dla zbóż 99,3 proc., olejów roślinnych 83,9 proc., ziemniaków 97,6 proc., mięsa i produktów mięsnych 90,2 proc. i buraków cukrowych 95,5 proc.

Wzrost produkcji rolniczej do 2020 r. ma wynieść 25,9 proc., a produkcji żywności przetworzonej nawet do 30,9 proc. Jednak w 2017 r. przewidywany wzrost produkcji rolniczej ma wynieść tylko 1,7 proc.