Najwięcej zwierząt jest skoncentrowane w rolniczych organizacjach i gospodarstwach chłopskich w Południowym Okręgu Federalnym (287 tys. sztuk), Centralnym Okręgu Federalnym (240 tys. sztuk), Nadwołżańskim Okręgu Federalnym (167 tys. sztuk) i Syberyjskim Okręgu Federalnym (120 tys. sztuk).

Dodatnia dynamika produkcji bydła rzeźnego w bieżącym roku osiągnięta została dzięki rozwojowi w wielu regionach hodowli bydła mięsnego.

Obecnej w Rosji 69 podmiotów zajmuje się hodowlą bydła ras mięsnych.