Celem wprowadzenia ustawy było wzmocnienie struktury na słabo zaludnionych obszarach Rosji.

Według rosyjskiego ministerstwa rozwoju regionalnego zainteresowanie otrzymaniem ziemi zgłosiło dotychczas ponad 100 tys. osób, a do końca 2017 r. powinno ich być 150 tys.

Istnieje również możliwość ubiegania się o kilka hektarów ziemi, jako grupa.

Działki oferowane chętnym są oddalone od najbliższych miast liczących, co najmniej 50 tys. mieszkańców, o co najmniej 10 km, a do liczących, co najmniej 300 tys. mieszkańców, o co najmniej 20 km.

W sumie do przekazania jest 145 mln ha zlokalizowanych przede wszystkim w Jakucji, Kamczatce i Primorje.

Osoby uczestniczące w programie po trzech latach muszą wykazać, w jaki sposób użytkowały nieruchomość, a po pięciu latach mają możliwość wynajmu działki lub bezpłatnego jej przekazania. Niedozwolona jest natomiast odsprzedaż, leasing lub bezpłatne przekazanie cudzoziemcom albo bezpaństwowcom, a także osobom prawnym.