Na fermie należącej do koncernu Rusagro w rejonie Biełogrodu ognisko ASF wykryto 7 września.

Jest to region o dużej koncentracji intensywnej produkcji świń. Utrzymywane jest tam 20 proc. rosyjskiego pogłowia świń. Rusagro w tym regionie posiada 24 fermy świń i rocznie sprzedaje 85 tys. ton wieprzowiny.

Obecnie koncern bada, w jaki sposób doszło do przedostania się patogenu  do gospodarstwa i zwiększa środki ostrożności na fermach w celu uniknięcia dalszych incydentów.